.

لیوان کاغذی طرح رقیق شد دل آلوده از گناهم باز/ بسته 50 عددی

لیوان کاغذی طرح رقیق شد دل آلوده از گناهم باز/ بسته 50 عددی
لیوان یک بار مصرف کاغذی که در دو طرف این لیوان شعار زیبای" رقیق شد دل آلوده از گناهم باز" نقش بسته روی این لیوان اسماء مقدس درج نشده است. حجم لیوان 180 سی سی
شناسه کالا در انبار: 40002282
تخمین هزینه ارسال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
قیمت کالا:
79٬000 تومان
75٬000 تومان