.
معرفی

جنس پارچه این بیرق، مخمل است و بر روی بیرق وسطی عبارت یا قائم آل محمد با خطی زیبا جا نمایی شده

 این محصول دارای 3 تیکه جدا از هم هست که رنگ بیرق وسطی لیمویی و بزرگتر از بقیه هست و در ابعاد 130*65 سانتی متر

2 بیرق اطراف دارای رنگ آبی و با عبارت یا صاحب زمان و در ابعاد 34*120 سانتی متر می باشد